N.A.N.A, teksty z listopada 2012 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Jak dob­rze, że mu­zyka nie umiera tyl­ko jest wie­czna :))) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 listopada 2012, 12:14

I dzi­siaj mogę po­wie­dzieć tyl­ko to...

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 listopada 2012, 13:07

I może do te­go soun­dtrack'a do­pasu­jesz jakąś his­to­rie ze swo­jego życia, a być może ten soun­dtrack przed­sta­wia prze­bieg Two­jego życia :))


Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 listopada 2012, 11:29

Rzy­cie, Rzy­cie... pi­sane przez ''rz'' wy­daje się być zu­pełnie in­ne, a w do­dat­ku zabawne... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 listopada 2012, 10:53

ohh... daw­no mnie tu­taj nie było. Czy coś się zmieniło? Tak więcej użalających się nad sobą osób przybyło... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 listopada 2012, 19:42

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]