N.A.N.A

191 tekstów – auto­rem jest N.A.N.A.

Spróbuj oder­wać się od rzeczywistości...
Lek XXI wieku :) 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2018, 19:58

''Tra­fiła ko­sa na ka­mień..'' , a ka­mień oka­zał się kosą... ścięły się. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2017, 18:33

Jes­tem tyl­ko piel­grzy­mem z ba­gażem pełnym doświad­czeń ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 czerwca 2017, 01:16

Cze­kaj ! Stój ! Uśmie­chnij się...! Okey możesz biec da­lej :) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2017, 12:02

Już za późno.... Słowa czy­nami się stały... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 kwietnia 2017, 23:22

Wszys­cy drep­cze­my po tym szla­ku nienawiści..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2017, 23:55

Tak nap­rawdę wszys­cy boimy się śmier­ci........ śmier­ci naszych bliskich... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lutego 2017, 19:05

O Dzięki Ci Pa­nie, że jes­teś źródłem mej ener­gii... :-) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 stycznia 2017, 20:51

Idąc przez życie nie oglądaj się za siebie, bo możesz przeo­czyć piękne chwi­le które są przed Tobą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2017, 18:22

Wy­padek losowy...
Jeździł pal­cem po ma­pie, złamał palec.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 grudnia 2016, 16:40

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]