N.A.N.A, teksty z września 2012 roku

3 teksty z września 2012 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Dla wszys­tkich którzy już złapa­li je­sienną dep­resje. Może troszeczkę się uśmie­chną :)
Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 września 2012, 16:15

Chciała coś na­pisać, ale nie wie­działa co. Po­mimo że nic nie wniosła tu i tak przeczy­tasz to. ;) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 września 2012, 15:23

Nies­te­ty jak zaw­sze dużo trud­niej jest żyć niż marzyć... ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 września 2012, 23:34

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]