N.A.N.A, teksty z maja 2014 roku

5 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Przyjaciel.....

Mój dro­gi przy­jacielu... byłeś mi dro­gi ale prze­cena się trafiła.....
byłaś moim sen­sem życia, dzi­siaj nie widzę sen­su w tym.....
cza­sami sens jest tam gdzie go nie ma..
ser­ce się kroi, ważą się słowa...
Trzy­maj się to po­ważne słowa, a smak za­wiści dzi­siaj jest mi ob­cy, mam nadzieje że Two­ja dro­ga będzie pros­ta :)
Kocham Cię po­mimo wszystko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2014, 00:11

:)

Prze­każ dalej. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 maja 2014, 13:02

Szczęśli­wy naród to niedościg­niony ideał......
Utopia....


Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 maja 2014, 21:15

Za­topiła się w je­go ra­mionach, ale nie utonęła....

Odtwórz

:) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 maja 2014, 23:50

I ta cho­ler­na tęskno­ta za chwi­lami które chciałeś żeby trwały wie­cznie, a minęły szyb­ciej niż mógłbyś się kiedy­kol­wiek te­go spodziewać... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 maja 2014, 23:09

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]