N.A.N.A, teksty z maja 2013 roku

6 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Nie idę na łat­wiznę, ale... mam już dość wybojów... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 maja 2013, 21:40

Gdy­by zniknęli ludzie zniknęły by prob­le­my .... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 maja 2013, 22:14

Na po­ligo­nie życia woj­na toczy sie.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 maja 2013, 00:35

Bo­li mnie.... psychika... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 14 maja 2013, 19:38

Żyć tak by codzien­ność nie była codziennością....

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 2 maja 2013, 10:17

Każdy z nas jest in­ny, a jed­nak wszys­cy ta­cy sami. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 maja 2013, 11:34

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]