N.A.N.A, teksty z grudnia 2013 roku

6 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest N.A.N.A.

Życie - dro­ga ciągłych wyborów.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 grudnia 2013, 13:14

I być może los spra­wi tak że już się nig­dy nie spot­ka­my, tyl­ko że jeszcze o tym nie wiemy.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2013, 19:42

Roz­mo­wa z ko­leżanką :
-a ja dzi­siaj jak myłam łazienkę to wy­ciągnełam rurę, a ma­ma włączyła pra­nie i za­lało nas, ale na szczęście sąsiadów nie.
-ha­ha Ty to jes­teś zajebista.
-Tak, te­raz smialo mo­zesz py­tac czy mi sie dob­rze po­wodzi. :D

Szczęście w nie­szczęściu. A naj­ważniej­sze to widzieć coś po­zytyw­ne­go w tym co nam się w życiu przyt­ra­fia... :) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 23 grudnia 2013, 21:17

Nadzieja- je­dyna rzecz sil­niej­sza od strachu... 

myśl • 20 grudnia 2013, 21:38

Upaść w mo­men­cie, kiedy już się leży na dnie...i być te­go nieświadomym... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2013, 15:59

A by­wa i tak że się widzi to cze­go nie widać... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 grudnia 2013, 18:51

N.A.N.A

Jestem człowiekiem czyli KIMŚ.

Zeszyty
  • złoto – Bo to zaw­sze ma jakąś war­tość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

N.A.N.A

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 maja 2018, 20:59Kukasz sko­men­to­wał tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

9 maja 2018, 19:58N.A.N.A do­dał no­wy tek­st Spróbuj oder­wać się od [...]

22 września 2017, 18:33N.A.N.A do­dał no­wy tek­st ''Trafiła ko­sa na ka­mień..'' [...]

4 czerwca 2017, 12:27N.A.N.A sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 11:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 10:38RozaR sko­men­to­wał tek­st Jestem tyl­ko piel­grzy­mem z [...]

4 czerwca 2017, 09:23Smutna dziew­czy­na sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

3 czerwca 2017, 19:17Cris sko­men­to­wał tek­st Czekaj !Stój ! Uśmie­chnij [...]

26 kwietnia 2017, 17:30yestem sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]

26 kwietnia 2017, 00:03Persiasty sko­men­to­wał tek­st Już za późno.... Słowa [...]